השווה רישומים

ל-מ"ר₪12,500
ל-מ"ר₪12,500

SqM: 1925

מסחרי, משרד

לפנישנה 1